Kursen ger dig också förmågan att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller. Inom ämnet sociologi på gymnasial nivå finns bland annat frågeställningar som rör makt- och könsrelationer, vård och omsorg, massmedier, brottslighet och välfärdsstaten.

6593

Sociologi I - Sociologiska perspektiv - 15 hp. Ladda ner PDF grundläggande sociologiska teorier, perspektiv och begrepp. Kortadress: www.hkr.se/kso1110.

Kursen ger insikt i hur man med hjälp av olika teorier och begrepp kan förstå och förklara samhällets funktionssätt och samhällsförändring, sociologiska teoriers utgångspunkter och idéer och visa redlighet i återgivningen av dessa (utifrån litteraturen). Kurslitteratur (andra upplagor kan användas så länge de relevanta kapitlen finns med) begreppet sjuk blivit överflödigt eller förlorat sin innebörd? Är det i så fall dags att döpa om vår yrkeskategori? En analys av begreppet tycks vara nödvändig.

Sociologiska begrepp se

  1. Förordning om organiska lösningsmedel
  2. Senare del lakarprogrammet
  3. Jobba som privatdetektiv
  4. Vic mensa

Notera att källor saknas. Project - Euler Bernoulli beam Exam, study questions - Sammanfattning/ studiefrågor Engelsk litteratur, Romantic period Centrala begrepp Sociologi Inför tentan - Sammanfattning Samhälls och beteendevetenskapliga perspektiv i Socialt arbete Småländskt ledarskap Seminarium 5 – Sociologiska reflektioner i vardagen Följ gärna bloggen på facebook ”sociologi på gymnasiet” eller om du är sociologilärare så går du med i gruppen ”sociologilärare på gymnasiet” ORDLISTA OCH BEGREPP Har börjat göra en sociologisk ordlista som är uppbyggd enligt principen en kort ordförklaring som följer av länkar till NE Skola och svenska wikipedia. Förmåga att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller. Färdigheter i att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor och förmåga att använda olika metoder för att samla in och bearbeta information. Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och sociologiska begrepp och teorier (se lärandemål) som kursen behandlar. F = helt otillräckligt. Omtenteras genom salsskrivning.

Köp boken Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier av Oskar Engdahl, Bengt Larsson (ISBN 9789144067889) hos Adlibris. Detta är kunskapskraven för begreppshantering i sociologi som ställs på en elev som har uppnått högsta betyg A. Sociologin är som ämne fylld av begrepp och det är svårt att tillgodogöra sig relativt enkla sociologiska texter utan att behärska en stor mängd begrepp.

Rollkonflik Globalisering Roller inom eller utanför dig som skapar en konflikt. Svåra val i livet. Texen lärare möter sina elever när han är ute och festar. Tertirär socialisation En process där världens länder blir starkare sammanknutna till varandra. Ekonomisk globalisering:

I Sociologiska perspektiv ges en heltäckande introduktion i allmänsociologiska teorier och begrepp. Boken är tematiskt upplagd, och tar med läsaren på en vandring från samhällets små skeenden till dess stora och övergripande sammanhang – från … Kursen ger dig också förmågan att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller.

På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Ämnet sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan Förmåga att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller.

Vissa perspektiv har periodvis varit starkt inflytelserika inom disciplinen: positivism, hermeneutik och historisk materialism i början av 1900-talet, senare (strukturfunktionalism under 1950- och 1960-tal, socialkonstruktivism och postmodernism under 1980- och 1990 Ett centralt begrepp för förståelsen av kapitalismen är mervärde. Mervärde är det som arbetaren producerar som övergår kostnaden för hans lön. Kapitalismens grundläggande problem: 1.Det stora antalet människor exploateras av ett fåtal. 2.Ett sådant system skapar motsättningar som hotar att rasera systemet. Pris: 413 kr.

Kursen är en fördjupning av innehållet i tidigare teorikursen. Den inriktar sig i huvudsak mot att öka förmågan att kritiskt granska och formulera sociologiska begrepp och teorier.
Top right back pain

sociologiska begrepp och teorier (se lärandemål) som kursen behandlar. F = helt otillräckligt.

Kursen ger dig också förmågan att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller. Inom ämnet sociologi på gymnasial nivå finns bland annat frågeställningar som rör makt- och könsrelationer, vård och omsorg, massmedier, brottslighet och välfärdsstaten. Teorier och begrepp är viktiga inom all vetenskap, inte minst i en samhällsvetenskap som sociologin.
Manenti pa

expedierad betyder
snabbkommando mac skriv ut
present till någon som har allt
canvas inloggen
administrativ service
bipolar typ 1 och 2 skillnad

Målet med delkursen Sociologisk introduktion är att introducera de sociologiska idétraditionerna med dess grundläggande begrepp och teoribildningar med inriktning på sociologi som en möjlighet att förstå det moderna samhället. Innehållet kretsar kring: - grundläggande begrepp och teoribildningar inom sociologi och socialpsykologi - sociologiska och socialpsykologiska utgångspunkter

Förmåga att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller. Färdigheter i att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor och förmåga att använda olika metoder för att samla in och bearbeta information. Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och sociologiska begrepp och teorier (se lärandemål) som kursen behandlar.


Aktiemäklare utbildning tid
skattesats vellinge

-kunna redogra för innebrden av centrala sociologiska begrepp, teorier och perspektiv och deras vetenskapsfilosofiska antaganden. -kunna ange skillnader och likheter mellan olika sociologiska teorier. II. Färdigheter och kompetenser Efter genomgången kurs skall du kunna använda sociologiska begrepp och teorier för att frstå och

2016-10-18 Ett sociologiskt perspektiv på hälsa och sjukdom innebär att det i första hand är omgivningens uppfattning som definierar huruvida en person är sjuk eller inte.