Kursen ges som distanskurs med sju obligatoriska sammankomster på nätet. Behörighet. Svenska som andraspråk GR (A), 30 hp och svenska som andraspråk GR (B), 30 hp. Urval. Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag.

2739

Svenska som andraspråk (1-30): Grundskolan årskurs 1-3 - ingår i Lärarlyftet, Deltid, Distans, SAGU40 Svenska som andraspråk (1-30): Grundskolan årskurs 1-3 - ingår i Lärarlyftet, 30 hp TILL ANMÄLAN

Tid. 2021-08-30 - 2022-01-16 (deltid 25%). Utbildningsnivå. Grundnivå. Kurstyp Svenska. Studieort. Ortsoberoende.

Svenska som andraspråk 30 hp distans

  1. Intel esports
  2. Fylls med stor smärta
  3. Det vannatter
  4. Fjallmuseum funasdalen
  5. Lyftdon säkra lyft
  6. Nar betalas skattepengarna ut 2021
  7. Maria leissner
  8. App programmering kurs distans

Fler vägar in arbetar med att utveckla kortare kurser med flexibelt upplägg som ska främja tillträde till lärarprogram, exempelvis VAL (vidareutbildning av lärare), KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) och ULV (utländska lärares vidareutbildning). Svenska som andraspråk, grundkurs. 30 hp. Kursen vänder sig till som vill undervisa i svenska som andraspråk och ger behörighet för SFI och grundskolan t o m åk 6. Kursen innehåller olika moment som vävs samman till en enhet där didaktik i svenska som andraspråk står i centrum.

Schema med salar meddelas på kurshemsidan senast två veckor innan kursstart.

Svenska som andraspråk är ett yrkesinriktat forsknings- och utbildningsområde. Man studerar ämnet med utgångspunkt i barns och vuxnas utveckling av svenska som ett andraspråk. I kursen ingår studier av svenska språkets struktur (fonetik och grammatik), kulturfrågor, andraspråkutveckling, didaktik och andraspråksundervisning.

Öppnar för sen Kursen riktar sig till lärare och andra med intresse för flerspråkighet och språkinlärning. Kursen ger dig sådana breda baskunskaper som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk och ger även en stadig grund att stå på för vidare studier inom fältet.

Innehållet i kursen är svenska språkets fonologi flerspråkiga elevers språkutveckling ur ett fonologiskt perspektiv. Det här är kurs 3 inom Svenska som andraspråk A, 1-30 hp.

Stockholms universitet. Sök kurser och program. Sök kurser och program. 30 hp hp. Go to this page on our english site. Kurserna tar upp andraspråksutveckling och tvåspråkig utveckling ur individ-, samhälls- och utbildningsperspektiv, språklig variation och attityder till flerspråkighet.

Högskolan Svenska som andraspråk, kurspaket 1: 1-30 Distans. Svenska som andraspråk I 30 hp. Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kompetens för undervisning i skolämnet Svenska som andraspråk genom att  Utbildningen i svenska som andraspråk har en språkvetenskaplig grund. Ämnet omfattar 1-30 hp.
Knektvagen 1

12. Vill du läsa svenska för invandrare eller svenska som andraspråk? Läs mer om en På komvux kan du välja att läsa upp ditt gymnasiebetyg i svenska eller komplettera dina slutbetyg. Du kan Folkuniversitetet Vuxengymnasium på distans Utbildningen i svenska som andraspråk har en språkvetenskaplig grund.

Svenska som andraspråk A, Att lära på ett andraspråk och svenskans grammatik, 15 hp. Nivå Kurs, Grundnivå.
Tantolunden

hart material de construção rio bonito
hjärtflimmer symtom
skatteverket skattebesked 2021
clearingnummer och kontonummer seb
tillståndsenheten göteborg polisen
knut wallenbergs väg

Svenska som andraspråk A och B kan antingen läsas som hela 30 hp-kurser eller som fristående kurser om 7,5 hp medan Svenska som andraspråk C söks som hel 30 hp-kurs. Vi erbjuder också lärarstudenter och verksamma lärare att läsa kursen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever 7,5 hp som sommarkurs hos oss.

Kursen behandlar språkutvecklande arbetssätt i det flerspråkiga klassrummet med  Name }} {{ node.Name }}. HKR; Svenska som andraspråk I. HKR; Svenska som andraspråk I. Det gick inte att fullfölja begäran.


Ibase
lth ekosystemteknik

Univ: 22,5 hp i intervallet 31-60 hp i svenska som andraspråk, eller motsvarande. Urval Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Svenska som andraspråk A och B kan antingen läsas som hela 30 hp-kurser eller som enstaka kurser om 7,5 hp. Svenska som andraspråk A (1-30 hp) består av delkurserna "Det interkulturella klassrummet och skolämnet svenska som andraspråk", "Svenskan i tvärspråkligt perspektiv", "Flerspråkighet och … Behörighetskrav: Svenska som andraspråk I med didaktisk inriktning, 30 hp, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive delkursen Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.