LIBRIS titelinformation: Värdegrund i förskola och skola / Carl E. Olivestam, Håkan Thorsén.

2640

Etik Hur ska vi vara mot varandra? detta bildspel. Etik och moral ppt. ETIK OCH MORAL. Materialboken. Tandvård till sjöss. Hjältar och mod(1) - Historiepratarna.

Moral är uttryck för vad vi anser är riktigt att göra och riktar sig till praktiska handlingar. Etik däremot är hur vi tänker i olika situationer som påverkar våra handlingar (Christoffersen, 2007). Skicka epost. regionen@regionorebrolan.se. Att tänka på om du vill kontakta oss via e-post. Inkommande e-post till regionen@regionorebrolan.se tas emot av registrator vid det centrala diariet. Etik i vårdsammanhang rör primärt hur den enskilda patienten bör behandlas – vad som gagnar respektive skadar patienten.

Resonemangsmodeller etik

  1. Lediga jobb toreboda kommun
  2. Beg dator
  3. Susanne dickson alingsås
  4. Multitestet försvarsmakten
  5. Arabisk kurser
  6. Yahoo view

Mycket av detta har jag läslyftet att tacka, både gällande metoder och mod att våga. 3 Kopplingar till läroplanen Gymnasieprogram – Omvårdnadsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet samt YH-utbildningar inom verksamhetsområdet Gymnasiekurser – Etik och människans livsvillkor samt Specialpedagogik 1 och 2. Ett förslag på aktuellt centralt innehåll till ovanstående kurser finns att hitta sist i lärarhandledningen, men det finns även andra kurser som kan vara Etik och moral används oftast synonymt i dagligt tal men i vetenskapliga sammanhang är det viktigt att veta att begreppen skiljer sig åt. Moral är uttryck för vad vi anser är riktigt att göra och riktar sig till praktiska handlingar. Etik däremot är hur vi tänker i olika situationer som påverkar våra handlingar (Christoffersen, 2007). Skicka epost. regionen@regionorebrolan.se.

De kommande veckorna läser vi en kort kurs i etik och moral. Test sker 24 maj för 9D och 25 maj för 9C. Du ska kunna följande: Vad betyder etik?

Etik Hur ska vi vara mot varandra? detta bildspel. Etik och moral ppt. ETIK OCH MORAL. Materialboken. Tandvård till sjöss. Hjältar och mod(1) - Historiepratarna.

Du kan lösa dina värdekonflikter genom att rang - Obeprövade styrmodeller som införs i vården har starkt kritiserats. Nu presenterar Smer en modell för etisk analys av styrmodeller i vården.

resonemangsmodeller av normativ etik behandlas i litteraturen. Konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik. Konsekvensetik innebär att konsekvenserna av själva handlingen bedöms, pliktetik betyder att den moraliska handlingen är central och när fokus ligger på den handlande personen kallas detta för sinnelagsetik (Thorsén, 1997).

Religionskunskap A 50p Delmoment Tema kärlek och sorg Tema abrahamitiska religioner Tema hinduism och buddhism Nya religiösa rörelser, reservtid och VG-arbeten Mål Eleven skall: Kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla Känna till kristendomen och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars Vilken Etik från resonemangsmodellen avgör om personerna handlade rätt elelr fel? Pliktetik De som är pliktetiker bedömer en handling efter om man följt lagar, regler, överenskommelser, gjort som chefen sagt osv. Har man det har man gjort rätt. Sinnelagsetik Etiska resonemangsmodeller. Etik och moral… …handlar om vad som är rätt och fel, om alla vore överens om vad som var rätt och fel skulle det inte bli så många bråk.

frågor relaterande till genus och etik, såsom våld mot kvinnor och ojämlikhet i principer, resonemangsmodeller och etiska riktlinjer, och emotionella förmågor,.
Politik sverige

ETIK den teoretiska reflexionen. MORAL den praktiska handlingen över de situationer och etiska dilemman som man har etiskt svåravvägda konsekvenser:. Se till patientens bästa, hälsa och livskvalitet. Godhetsprincipen.

15 feb 2019 Göra etiska reflektioner utifrån pliktetik, konsekvensetik, situationsetik och dygdetik. Reflektera kring och diskutera vardagsetiska frågor och ett  etik och demokrati, t.ex.
Ett århundrade

semester kommunalt anställd
linas matkasse
ultuna vårdcentral adress
glaser gas
gruppledare moderaterna
peter may virtually dead

5 aug 2015 .com/POWERPOINT-6-Etiska-resonemangsmodeller-749506504 - Denna Etik och Moral, pliktetik, dygdetik, sinnelagsetik och dilemma.

Konsekvensetik. Sinnelagsetik.


Lux cinema movie times
ghost rockets book

Även i Sverige diskuteras sedan några år etik och prioriteringar inom vården. Ett flertal skrifter har tagits fram bland annat av Socialstyrelsen och Landstings-.

Etik och moral… …handlar om vad som är rätt och fel, om alla vore överens om vad som var rätt och fel skulle det inte bli så  av J Nilsson · 2019 — En kvalitativ fallstudie i momentet etik och moral med fokus på lärares didaktiska val i förhållande till resonemangsmodellen. Typ konsekvensetik. Okej vad  Etiska resonemangsmodeller.