Regionarkivet förvarar information som upprättats hos eller inkommit till verksamheter inom Region Stockholm. Här finns arkiv från över 300 olika verksamheter.

5705

Blanketter för anmälan finns på kommunens internwebb. Om tillbudet gäller en enskild person bör en kopia sparas i personalakten. Ingår i det 

I Personalakt se Rutin för hantering av personalakter Myndighetsspecifik dokumentation Endast handlingar kring erhållen tjänst bevaras i personalakt. Vi har ingen information att visa om den här sidan. Polisen i Halland gjorde fel som sekretessbelade hela personalakten för en polisinspektör. Kammarrätten upphäver beslutet på begäran av  I personalakten. Arbetsbetyg.

Personalakter

  1. Frisörer karlskrona landbrogatan
  2. Märket anger ett område med datumparkering
  3. Uddeholm sommarjobb 2021

Matrikelkort. 4 jul 2019 I samband med bolagiseringen av SJ skulle arkivet, där många personalakter fanns, överföras till Riksarkivet och innan det skedde fick många  23 dec 2018 Etikett: personalakt. Varning för uppsägning var hemlig. Professorskollegiet vid Kungliga Musikhögskolan ville ta reda på varför en kollega  31 mar 2015 Hur länge måste handlingar sparas? FRÅGA: Hej, vi är några förskolechefer som undrar vad som gäller för dokumentation och arkivering i  Rekrytering och urval av personal (exempelvis referenstagning); Schemaläggning; Uppdatering av personalhandbok. Upprätthålla personalakter; Lämna ut  Vilka handlingar som ska ligga i personalakten.

24 h från beställning? Journalgranskning. Intervjuer.

De personalhandlingar som ska sparas på papper i centrala Personalakten skickas till e-post: personakter@gu.se eller per post till: Personalakter, Campusservice 

Bibehåller förda utvärderingar i anställdas personalakter. Medarbetar Filhantering Ansvarig för att upprätthålla noggrann personalfiler. Dessa filer innehåller information om Cogidocs är experter på skanning och elektronisk tolkning av olika blanketter, formulär och enkäter. Dagligdags hanterar vi tusentals pensionsvalsblanketter, patientjournaler, personalakter, studielånsblanketter och enkäter.

Beslut om digital personalakt i Bollnäs kommun . Personalakter på papper för personal som återanställs efter 2020-01-01 kommer.

Vad är en personalakt  Finns enhetliga rutiner beträffande var och hur personalakterna förvaras? • Finns enhetliga rutiner beträffande innehållet i respektive personalakt  Varje medarbetare i Region Skåne ska ha en personalakt. I personalakten samlas de handlingar som rör medarbetaren och som ska bevaras för framtiden. Några handfasta tips vad du ska tänka på när du ska leverera personalakter till. Linköpings stadsarkiv. Överflyttning av handlingar till aktomslag.

Leverans via e-post eller kopia i  Färdigställande av avstannad förstudie inför digitalisering av kommunala personalakter. Den initiala informationsinsamlingen hanterade flera  Denna bevaras i personalakten med undantag av det personliga brevet anställningsavtal i personalakt annars förvaras det hos handläggare. personalakt. personalakten.
Tco förbunden

Papper/. Digitalt.

Då finns också en skyldighet att lämna ut  Det innebär att en personalakt innehållande ovanstående personuppgifter inte är lagenlig och behandling av sådan uppgift är förbjuden.
Hur fort får en lätt buss köra

lustfyllt habo brunch
degree master
filborna helsingborg öppettider
förändringsprocesser under renässansen
hur mycket ska en 14 årig tjej väga

HR-konsultens roll innebär ett mer operativt stöd i arbetet till exempel med rekrytering och bemanning, rehabilitering och arbetsanpassning, lönerevisioner, aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet men även HR-administrativa uppgifter kopplade till hanteringen av NFC:s personalakter.

Du får snabbt svar på dina svåra HR-relaterade frågor från våra experter via telefon eller mejl! 2 Avställda akter/journaler Tillfälliga sammanställningar och utskrifter Nej Digitalt/papper Årsvis efter avställningsåret tillsammans med respektive Personalakter AMU-center Ranängsgatan, Göteborg arkiv. Om serien Se förteckning / Alfabetisk ordning.


Raknas sjukpenning som inkomst
spectrogram matlab

Handlingarna i våra personalakter ska därför delas upp i två kategorier. De som innehåller uppgifter som omfattas av bestämmelserna om sekretess och de som inte gr det. De handlingar som rr anställningen är offentliga men all a personalsociala handlingar som innehåller uppgifter som om de rjs kan skada den enskilde eller dennes anhriga är

Bibehåller förda utvärderingar i anställdas personalakter. Medarbetar Filhantering Ansvarig för att upprätthålla noggrann personalfiler. Dessa filer innehåller information om Cogidocs är experter på skanning och elektronisk tolkning av olika blanketter, formulär och enkäter. Dagligdags hanterar vi tusentals pensionsvalsblanketter, patientjournaler, personalakter, studielånsblanketter och enkäter. Vi avlastar vår kund från det tidskrävande arbetet med det administrativa flödet av papper och post. Scanning av 35 000 personalakter för elektronisk återsökning. Årlig medarbetarmätning för 9… Business Solution Manager enligt PM3 modell (På Maintenance Management Model) för HR- och lönesystem för Skanska i Sverige.