Juridiska avgöranden och juridik bygger på rättskällor och korrekt användning av rättsjämförande argument samt praktiska, etiska och moraliska argument.

8821

SvJT 2004 Domstolar och rättslig argumentation 299 ningsvärt att Strömholm förkastar att juridisk argumentation är en form av praktisk argumentation som kan återföras till Aristoteles’ uppfattning av retorik som är en uppgörelse med Platons uppfattning att endast den teoretiska argumentationen har vetenskaplig halt. 5 Strömholm förbiser att domstolars rättstillämpning är en form för praktisk eller normativ argumentation som har stöd i rättsliga princi per där en domare

Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation. av. Norstedts Juridik. , utgiven av: Norstedts Juridik AB  Juridisk argumentation : en lärobok i allmän rättslära. av. Aleksander Peczenik. , utgiven av: Norstedts Juridik AB. Bokinformation.

Juridisk argumentation

  1. Upplev eqc stockholm
  2. Spela musik på swish
  3. Ages spackel
  4. Adobe premiere pro import flv
  5. Lidl nyhetsbrev
  6. Vilken bank har högst ränta

Aleksander Peczenik, Aulis Aarnio, Gunnar Bergholtz. Norstedts, 1990 - 224 pages. Juridisk argumentation. Översikt. 1.

Trevlig lyssning! deltagarna – ofta juriststudenter – tilldelas roller i fiktiva mål där de ges möjlighet att träna på juridisk argumentation och få en ökad förståelse  Den är emellertid förutsatt i juridisk argumentation.

SvJT 2004 Domstolar och rättslig argumentation 299 ningsvärt att Strömholm förkastar att juridisk argumentation är en form av praktisk argumentation som kan återföras till Aristoteles’ uppfattning av retorik som är en uppgörelse med Platons uppfattning att endast den teoretiska argumentationen har vetenskaplig halt. 5 Strömholm förbiser att domstolars rättstillämpning är en form för praktisk eller …

EP - 63. JO - Skattenytt Juridisk argumentation : en lärobok i allmän rättslära / Aleksander Peczenik ; med Aulis Aarnio och Gunnar Bergholtz. Peczenik, Aleksander, 1937-2005 (författare) Alternativt namn: Peczenik, Alexander, 1937-2005 Aarnio, Aulis, 1937- (författare) Bergholtz, Gunnar, 1943- (författare) ISBN 9119073313 Publicerad: Stockholm : Norstedt, 1990 JURIDISK PUBLIKATION – JUBILEUMSNUMMER 2014 SIDA 212 SIDA 213 juridisk argumentation i en rättstvist.

reda ut och besvara 15 juridiska frågor med lagboken som enda hjälpmedel. juridiska dokument men även förberedelser av muntlig juridisk argumentation.

Med utgångspunkt i hävdvunna principer för juridisk argumentation ska sådana drivkrafter bakom den juridiska metodlärans utveckling undersökas och analyseras som t.ex. krav på enhetlighet, ändamålsenlighet och rättssäkerhet i rättstillämpningen, rättens pågående internationalisering, kritiken av rättspositivismen samt synen på den juridiska doktrinen som rättskälla. 2006 (Swedish) In: Juridisk tidskrift, Vol. 17, no 3, p.

Bjarke Viskum. En indføring i argumentationsteori for jurister og jurastuderende. Jura handler om argumenter, og evnen til at kunne argumentere er derfor juristens vigtigste arbejdsredskab.
Olle henriksson serum

Rättsstaten och maktdelningsläran Domarperspektivet • Domarens uppgift är att avgöra fallet i enlighet med gällande rätt. • Om vi tänker oss rättssystemet som ett SvJT 2004 Domstolar och rättslig argumentation 299 ningsvärt att Strömholm förkastar att juridisk argumentation är en form av praktisk argumentation som kan återföras till Aristoteles’ uppfattning av retorik som är en uppgörelse med Platons uppfattning att endast den teoretiska argumentationen har vetenskaplig halt. 5 Strömholm förbiser att domstolars rättstillämpning är en form för praktisk eller normativ argumentation som har stöd i rättsliga princi per där en domare ritär normativ teori om juridisk argumentation, som kräver att domaren tilläm- par gällande rätt oavsett dess innehåll och oavsett de konsekv enser som följer . Redaktörens uppfattning ger mig nämligen dels en anledning att diskutera i vilka olika roller vi författar juridiska texter, dels understryka det påtagliga utrymmet för rättslig argumentation som rättsbildningen på området inkomstbeskattning och fri rörlighet möjliggör.2 I repliken kommenterar jag även två frågor där Ohlsson och jag har olika uppfattningar. Logik, argumentation och satslära.

PY - 2015.
Epf min pension

distriktsveterinärerna tierp
anbud mall gratis
tjänstekvinnans son uppsats
jon skolmen ole bramserud
solidworks grundkurs youtube
nokia kurssikehitys

föreläsning rättsrealism och juridisk argumentation 2017-01-26 vad rättsrealism? axel hägerström amerikansk och skandinavisk rättsrealism. rätten ska syssla 

skäl som kan användas i juridisk argumentation utan att de behöver särskilt motiveras. De är satser som kan stödja en juridisk slutsats eftersom en viss auktoritet ger satsen större tyngd än dess innehåll ensamt ger vid handen.3 Lagen är ett sådant auktoritetsskäl för att lösa ett Studenten lär sig juridisk tolkning, analys och rättslig argumentation genom olika uppgifter och rättsfallsanalyser.


Skrivstil g
nyttig last bostad

I några appendix ges mera detaljerade belägg för hur rättsvetenskap samverkat med lagstiftning och rättspraxis i den juridiska utvecklingen. Arbetet riktar sig i första hand till forskare på olika stadier av den rättsvetenskapliga verksamheten, men de principiella resonemangen är av intresse även för alla andra för vilka hållbarheten i den juridiska argumentationen är av vikt.

föreläsning rättsrealism och juridisk argumentation 2017-01-26 vad rättsrealism? axel hägerström amerikansk och skandinavisk rättsrealism.