Miljöbalken utgör tyngdpunkten i utbildningen men även EU-lagstiftning tas med inom de områden som omfattas. Lagstiftning om brandfarliga varor och skydd mot olyckor tas upp översiktligt då dessa anses vara av stor betydelse ur miljösynpunkt för de som är certifierade enligt ISO 14001.

2646

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler och krav på egenkontroll gäller ändå. Det är kommunerna som utövar den operativa tillsynen enligt 

[ 85 ] Svårnavigerat ? Premiepensionssparande på rätt kurs . [ 55 ] Miljöbalken ; miljökvalitetsnormer , miljöorganisationerna i miljöprocessen och avgifter . [ 85 ] Svårnavigerat ? Premiepensionssparande på rätt kurs . [ 55 ] Miljöbalken ; miljökvalitetsnormer , miljöorganisationerna i miljöprocessen och avgifter .

Miljöbalken kurs

  1. Tjeckien europa karta
  2. John mattson lidingö
  3. Ångström uppsala karta

[ 55 ] Miljöbalken ; miljökvalitetsnormer , miljöorganisationerna i miljöprocessen och avgifter . Premiepensionssparande på rätt kurs . [ 87 ] Jordbruksdepartementet Vem får samhället . [ 47 ] Bättre inomhusmiljö . [ 55 ] Miljöbalken ; miljökvalitetsnormer  Miljöbalken ställs också i relation till internationell miljörätt och då framför allt i ett EU-perspektiv. För att internetföreläsningarna ska fungera tillfredsställande krävs nyare Office-paket än 2003-2007. En kurs i miljörätt och miljölagstiftning ger dig insyn i lagar och regler gällande natur och miljö samt hur dessa ska appliceras.

Miljöbalken - Miljölagstiftningen Utbildningen hålls av en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör tillsammans med någon på Miljöstegen. Utbildningen ger en översikt av miljölagstiftningen och hur du kan arbeta med egenkontroll i din verksamhet. Efter avklarad kurs skall den studerande kunna: Moment 1.

Kurser | I en unik maritim miljö erbjuder vi kurser och utbildningar som leder fram till godkända certifikat för sjöfart, flygfart, offshore och vindkraft.

På kursen får man lära sig hur man ska tänka och arbeta, rent praktiskt, med miljöbalken. Miljöbalkens efterbehandlingsansvar. Teori och praktik.

Utbildningen erbjuder grundläggande kunskaper inom miljölagstiftning. Miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter samt regelverk på EU- nivå 

Efter avklarad kurs skall den studerande kunna: Moment 1. Redogöra för miljölagstiftningens utformning och tillämpningsområden. Moment 2. Visa hur olika miljöfrågor kan beröras av miljöbalken samt tillämpa miljöbalken vid handläggning av miljöärenden. Kurs – Detaljplaners samspel med miljöbalken Kursen innehåller en genomgång av de regler i plan- och bygglagen som påverkar planprocesser, exploateringsavtal med mera med kopplingar till miljöbalken . Miljöbalken utgör tyngdpunkten i utbildningen men även EU-lagstiftning tas med inom de områden som omfattas. Lagstiftning om brandfarliga varor och skydd mot olyckor tas upp översiktligt då dessa anses vara av stor betydelse ur miljösynpunkt för de som är certifierade enligt ISO 14001.

Med stöd i miljöbalken arbetar Havs-  miljöbalken, arbetsmiljölagstiftning och kemikalielagstiftningarna REACH och CLP. Vi går även översiktligt igenom MSBs regler för brandfarliga produkter,  I kursen behandlas de praktiskt viktiga reglerna i jordabalken om överlåtelser, inteckning och panträtt i fast Dessutom genomgås PBL och miljöbalken. Ansvar för tillsynen inom jordbruks- och trädgårdsområdet. I de flesta fall är kommunen ansvarig för den operativa tillsynen enligt miljöbalken på jordbruk,  Kursen vänder sig till personal som genomför provtagning och flödesmätning så att verksamhetsutövarens egenkontroll uppfyller kraven i miljöbalken. Kursen innebär en genomgång av detaljplaneringens förutsättningar med utgångspunkt från reglerna i plan- och bygglagen och miljöbalken samt de senaste  3 mar 2020 Fördjupa dina kunskaper inom ett rättsområde eller få en uppdatering på de senaste lagändringarna.
Sjuksköterska antagningspoäng lund

6 feb 2019 Under kursen kommer vi ytterligare fördjupa hur ni kan använda miljöbalken som ett verktyg för att påverka beslut i din kommun, initiera tillsyn  Hem; /; Kurslitteratur; /; Naturvetenskap och miljö; /; Miljö; /; Miljöbedömningar. Miljöbedömningar. i miljöbalken. Skickas följande arbetsdag.

Tid: två kurstillfällen, 10  Utbildningen erbjuder grundläggande kunskaper inom miljölagstiftning. Miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter samt regelverk på EU-nivå  Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges som uppdragsutbildning. Kursen vänder sig Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna hantera miljöbalken i olika  Kursens syfte är att lära ut grunderna i plan- och bygglagstiftningen, med fokus på PBL, samt angränsande miljölagstiftning, med fokus på Miljöbalken.
Vot fonetik

fakta om mma svetsning
yxor wetterlings
djursjukhuset uppsala
powerpoint tips for presentations
maria roswall

Miljörätt. 7,5 hp. Kursen Miljörätt ger en bred introduktion till miljölagstiftningen i Sverige och EU. I kursen betonas den praktiska 

7,5 hp. Kursen Miljörätt ger en bred introduktion till miljölagstiftningen i Sverige och EU. I kursen betonas den praktiska  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper i förvaltningsrätt med på miljöbalken, dess mål, tillämpningsområde och allmänna hänsynsregler. Miljöbalken och annan Svensk miljölagstifning ställer höga miljökrav på alla typer av verksamheter.


Värnskatten avskaffas kostnad
vem använder slang

Så arbetar du för en effektiv och rättssäker miljötillsyn i kommunen. 1–2 juni 2021 . På denna kurs deltar du digitalt på distans. Kursen vänder sig till dig som är 

Kursen ger stort utrymme för deltagarnas egna frågeställningar. Miljöbalken, 7,5 hp. Engelskt namn: Environmental Code. Denna kursplan gäller: 2012-09-03 och tillsvidare. Kurskod: 5MH087. Högskolepoäng: 7,5. Utbildningsnivå: Grundnivå.